Відділ освіти та молоді Котелевської селищної ради

Оголошення

     Згідно рішення тридцять першої сесії Котелевської районної ради сьомого скликання від 11.06.2019 року оголошується конкурс на визначення опорного навчального закладу серед закладів загальної середньої освіти Котелевського освітнього округу, який проводитиметься згідно Положення.

    

     Конкурс проводиться з 18 червня по 17 липня 2019 року.

 

     Для участі в конкурсі закладам загальної середньої освіти на розгляд конкурсної комісії  необхідно подати наступні матеріали:

—аналіз мережі учнівських контингентів закладу;

—наявність кадрового потенціалу;

—інформацію про рівень матеріально-технічного забезпечення;

—стан впровадження до профільної підготовки та профільного навчання;

—якісний аналіз освітніх послуг.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення  конкурсу на визначення опорного навчального закладу

серед загальноосвітніх навчальних закладів

Котелевського району

 

І. Мета і завдання Конкурсу

1. Конкурс проводиться з метою створення умов для комплексної оптимізації і модернізації системи загальної середньої освіти району, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, організації профільної підготовки та профільного навчання, поглибленого вивчення учнями предметів незалежно від місця проживання, концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, спрямування їх на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи, підготовки конкурентоспроможного випускника сучасної школи.

Опорний заклад освіти – це заклад загальної середньої освіти, що має зручне розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної освіти (ст. 13 Закону України «Про освіту»).

 

2. Завдання Конкурсу:

- виявлення ефективної моделі опорного закладу як центру освітнього округу, діяльність якої спрямовано на створення умов для здобуття громадянами якісної загальної середньої освіти, упровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості;

- визначення кращих проектів опорних закладів.

 

ІІ. Керівництво Конкурсом

1. Проведення Конкурсу забезпечує конкурсна комісія з визначення опорного навчального закладу серед загальноосвітніх навчальних закладів Котелевського району, засновником яких є Котелевська районна рада (далі - Комісія), склад якої затверджується рішенням районної ради.

2. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення конкурсу здійснює відділ освіти, сім’ї та молоді Котелевської районної державної адміністрації.

ІІІ. Права та обов’язки конкурсної Комісії

1. Конкурсна Комісія у своїй роботі керується та діє на підставі законодавства України і у відповідності до умов проведення Конкурсу.

Формою роботи Комісії є засідання. Роботу Комісії організовує її голова.

 

2. До завдань конкурсної Комісії належать:

- розгляд пропозицій учасників Конкурсу, визначення їх відповідності умовам проведення Конкурсу;

- прийняття рішення за результатами роботи;

- підготовка висновків з визначення переможця Конкурсу.

 

3. Конкурсна комісія має право:

- перевірити достовірність наданої учасниками Конкурсу інформації;

- відмовити претенденту в участі у Конкурсі на підставі невідповідності вимогам Конкурсу.

 

4. Конкурсна Комісія зобов’язана:

- створити рівні умови участі для всіх учасників Конкурсу;

- забезпечити прозорість та об’єктивність проведення Конкурсу.

 

5. Голова конкурсної Комісії:

- керує діяльністю Комісії;

- проводить її засідання, головує на них;

- організовує роботу конкурсної Комісії і відповідає за виконання покладених на неї функцій;

- організовує підготовку до розгляду матеріалів, поданих для участі в Конкурсі;

- підписує документи Комісії від її імені.

 

6. Учасники конкурсної Комісії мають право:

- брати участь у виробленні, прийнятті і реалізації рішень Комісії;

- вносити до Комісії свої пропозиції;

- отримувати інформацію з питань діяльності Комісії.

 

7. Учасники конкурсної Комісії зобов’язані:

- використовувати свій професійний досвід та знання для досягнення мети і завдань Конкурсу;

- діяти в інтересах Конкурсу, здійснюючи свої права та виконуючи обов’язки сумлінно та неупереджено;

- брати участь в організаційних заходах, пов’язаних з проведенням Конкурсу;

- надавати необхідну інформацію про Конкурс усім зацікавленим особам, за винятком конфіденційної інформації;

- уникати конфлікту інтересів;

- виконувати інші обов’язки, що можуть виникнути при підготовці Конкурсу.

 

IV. Проведення та учасники Конкурсу

1. Конкурс проводиться поетапно у два етапи  з дати, визначеної рішенням сесії Котелевської районної ради.

І етап – підготовчий, подання заявок відповідними закладами загальної середньої освіти району на участь у Конкурсі до відділу освіти, сім’ї та молоді Котелевської районної державної адміністрації.

Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

ІІ етап – основний,  визначення переможця Конкурсу  протягом 10 днів після закінчення І етапу.

2. Учасниками Конкурсу є заклади загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Котелевського району.

 

3. Для участі у І етапі необхідно подати до відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації заявку, до якої додаються наступні документи:

1) план розвитку навчального закладу (5-7сторінок) на наступні 3 роки та чинний (для порівняння), який містить наступну інформацію:

- забезпечення доступу до отримання освітніх послуг в опорному закладі, загальна демографічна ситуація, відомості про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися в опорній школі (окремо вказати проектну потужність опорного закладу, орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до опорного закладу з інших населених пунктів; вказати з яких загальноосвітніх навчальних закладів (реорганізованих, ліквідованих) планується підвезення учнів до опорної школи; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу перебування у дорозі, транспорт, яким буде здійснюватись підвезення);

- потреба додаткового транспорту для підвезення учнів (вихованців) до опорного закладу;

- наявність матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних фізкультурно-спортивних об’єктів, кабінетів фізики, хімії, біології, географії та інших лабораторій, навчальних майстерень, їдальні (вказати кількість посадочних місць), внутрішніх туалетів для учнів, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, наявність мережі Wi-Fi з безкоштовним (безпечним) доступом, створення умов для навчання дітей з обмеженими можливостями);

- результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань;

- мережа класів та їх наповнюваність та перспектива розвитку;

- укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою, електронними підручниками, ліцензованим програмним забезпеченням;

- організація допрофільної підготовки та профільного навчання;

- організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими потребами;

- рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, якісний склад та досягнення педагогічного колективу;

- залучення бюджетних коштів, інвестицій.

2) опис інвестиційних потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі Wi-Fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів, тощо).

3) копії установчих документів.

 

4. Інформація про початок, Умови Конкурсу та подані на Конкурс матеріали розміщується на офіційних сайтах райдержадміністрації та районної ради (за наявності) та/або в місцевих друкованих засобах масової інформації.

 

V. Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу

1. Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсною комісією з визначення опорного навчального закладу.

 

2. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів.

 

3. Подані матеріали на Конкурс оцінюються Умовами проведення конкурсу (максимальна кількість балів за однією позицією – 10 балів), затверджених рішенням сесії районної ради.

 

4. Комісія працює на громадських засадах.

 

5. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його складу.

 

6. Рішення Комісії про визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

 

7. Рішення Комісії про визначення опорного навчального закладу подається до районної ради для прийняття рішення про створення опорного закладу.

 

8. Інші питання, що не врегульовані цим Положенням, визначаються чинним законодавством.

 

                                                              Затверджене   рішенням тридцять першої            

                                                              сесії районної ради сьомого скликання

                                                              від 11 червня 2019 року

 

 

 

 « повернутися до списку новин