Відділ освіти та молоді Котелевської селищної ради

Професійні конкурси

До відома керівників закладів освіти, бібліотечних і педагогічних працівників!

   З метою залучення дітей до читання, підтримки і вдосконалення діяльності бібліотек закладів загальної середньої та позашкільної освіти, піднесення ролі бібліотекаря в суспільстві та підвищення престижу бібліотечної професії у 2019-2020 навчальному році буде проведено Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека-2020».

   Дивіться:

   Лист Інституту модернізації змісту освіти від 23.05.2019 № 22.1/10-2024 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека-2020» докладніше

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.04.2019 № 598 «Про затвердження номінацій та критеріїв оцінювання Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека-2020» докладніше

   Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.02.2019 № 254 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека 2020» докладніше

 

   Важлива інформація!

 

   Бажаючі взяти участь у Конкурсі мають представити конкурсну роботу – добірку матеріалів у форматі тематичного електронного портфоліо.

   Учасниками Конкурсу можуть бути керівники, бібліотекарі, педагоги закладів загальної середньої та позашкільної освіти, методисти закладів післядипломної педагогічної освіти та методичних установ одноосібно або у складі творчого колективу.

   Для участі в Конкурсі необхідно підготувати такі матеріали:

анкету учасника/учасників із зазначенням посилання на конкурсну роботу (додаток1);

   мотиваційне есе (додаток2), у разі колективної роботи есе готується одне від усіх учасників творчого колективу;

   згоду/згоди на обробку персональних даних; паспорт бібліотеки закладу освіти (додаток3); подається тільки у тому випадку, якщо конкурсант є бібліотекарем або керівником закладу.

   Звертаємо увагу, що оцінюються тільки е-портфоліо. Анкети, мотиваційні есе учасників, паспорти бібліотек оцінюванню не підлягають.

   Для участі переможців 2-го етапу Конкурсу в 3-му (всеукраїнському) етапі організаційні комітети 2-го етапу мають до 10 квітня 2020 року надіслати організаційному комітетові всеукраїнського етапу подання (форма подання додається).

   Учасникам 3-го (всеукраїнського) етапу необхідно у період з 15 до 23 квітня 2020 року:

   Зареєструватися на офіційній сторінці Конкурсу в розділі «Реєстрація учасників» (https://schoollibrary2013.blogspot.com/p/blog-page.html); реєстрацію колективної роботи може здійснити один із учасників, зазначивши інформацію про всіх членів творчого колективу в алфавітному порядку (реєстраційна форма для попереднього ознайомлення та зразок заповнення  додаються);

   надіслати на електронну адресу Конкурсу bibl.imzo@ukr.net:

мотиваційне есе, паспорт бібліотеки (лише для бібліотекарів та керівників закладів освіти),

згоду/згоди на обробку персональних даних (скан-копія), портретне фото у форматі JPG. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» пропонуємо один з можливих варіантів тексту згоди на збір та обробку персональних даних (завантажити):

 

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

 

Я, ___________________________________________________________ ,

(П. І. Б.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(посада, місце роботи)

 

шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-VІ надаю згоду на обробку моїх персональних даних з метою забезпечення моєї участі у Всеукраїнському конкурсі «Шкільна бібліотека – 2020» та заходах, що пов’язані з його проведенням. Ця згода надається на здійснення дій відносно моїх персональних даних, що будуть необхідними або бажаними для досягнення зазначених вище цілей, а саме: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, розповсюдження (передача), надання третім особам.

 

«____» __________ 20___ року, _____________________ (_____________)

(прізвище)                               (підпис)

 

 

 

До уваги учасників Конкурсу!

    

 

Шановні учасники Конкурсу!

                                                      Організаційним комітетом

Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека-2020»

  (протокол № 1 від 15 квітня 2019 року)     

Визначено номінації та         

орієнтовні критерії оцінювання

Всеукраїнського конкурсу 

                                                                                                         «Шкільна бібліотека - 2020»


При підготовці конкурсних матеріалів передусім надавайте значення змістовному наповненню та враховуйте:
·       відповідність темі номінації;
·       інформаційну насиченість;
·       практичну спрямованість;
·       цілісність, тематичну завершеність;
·       доступність та доцільність матеріалів;
·       чіткість, лаконічність, грамотність;
·    дотримання норм законодавства України про захист авторських прав. 

 

Номінація «Модель бібліотеки Нової Української школи»

Оцінюється:

  v інноваційність, унікальність, доцільність моделі;

vвідповідність між метою, завданнями діяльності бібліотеки та складовими моделі;

v ефективність моделі (прогнозована або наявна);

vмоделювання і планування діяльності з розвитку бібліотеки, створення її позитивного іміджу;

vреалізація основних видів діяльності бібліотеки (бібліотечно-інформаційної, освітньої, культурно-просвітницької);

vвикористання сучасних бібліотечних методів, прийомів, форм роботи, застосування педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;

vстворення умов для рівного доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки;

vстворення сучасного бібліотечного простору;

vактивність бібліотеки в житті закладу освіти, громади;

vрезультативність, практична значущість діяльності.

 

Номінація «Медіакультура в бібліотечному просторі»

Оцінюється:

v інноваційність, унікальність діяльності бібліотеки з формування медіакультури та інформаційної компетентності учнів;

v системність та систематичність роботи;

v використання сучасних бібліотечних методів, прийомів, форм роботи, застосування педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;

v забезпечення доступу до інформаційних ресурсів;

v сприяння підвищенню рівня обізнаності педагогів, батьків учнів з питань медіакультури;

v співпраця з педагогами, батьками, громадськими організаціями;

v результативність, практична значущість діяльності.

 

Номінація «Бібліотека – територія читання»

Оцінюється:

v інноваційність, унікальність діяльності бібліотеки з формування в учнів культури читання, популяризації книги та читання;

v системність та систематичність роботи;

v використання сучасних бібліотечних методів, прийомів, форм роботи, застосування педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;

v створення комфортного бібліотечного середовища для читання та умов для рівного доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки;

v формування фондів бібліотеки з урахуванням читацьких запитів;

v співпраця з педагогами, батьками, громадськими організаціями;

v результативність, практична значущість діяльності.

 

ЧИТАЙ І ПЕРЕМАГАЙ! УСПІХІВ!