Відділ освіти та молоді Котелевської селищної ради

Хліб з пшеничного борошна

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик на закупівлю товару: Хліб з пшеничного борошна (ДК 021:2015: 15811000-6 Хлібопродукти)

Процедура закупівлі – відкриті торги

1.

Назва предмету закупівлі

Хліб з пшеничного борошна (ДК 021:2015: 15811000-6 Хлібопродукти)

Процедура закупівлі – відкриті торги

 

2.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівель

Хліб з пшеничного борошна - 3 000 кг

1. Форма виробів має бути правильною, скоринка — без великих тріщин і підривів. Забарвлення скоринки — від золотисто-жовтого до темно-коричневого, залежно від виду виробів. М’якушка хліба має бути гарно пропечена, еластична, не крихка, рівномірно розпушена.

2. Хліб пшеничний повинен бути випечений з борошна першого ґатунку.

3. Смак і запах мають бути характерними для кожного виду виробів. Вони не повинні бути надмірно солоні, кислі або з гірким присмаком і залежать від сорту борошна, з якого вироблений хліб, рецептури, тобто вмісту солі, цукру, жиру, технології приготування виробів.

4.Однією з важливих споживчих якостей хліба є його свіжість.

5.Залишок терміну зберігання на момент поставки продуктів повинен бути не менше 95% від терміну зберігання.

6. Товар повинен відповідати

 

Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів, які встановлено нормативно-правовими актами України, а також відповідати вимогам діючим в Україні (ДСТУ)

 • Учасниквизначаєціну на товар, якийвінпропонуєпоставити за Договором, з урахуваннямподатків і зборів, щосплачуютьсяабомають бути сплачені, а такожвитрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та іншихвитрат, визначенихзаконодавством.
 • Учасник повинен надатигарантійний лист, якимпостачальникгарантує, щопродукція, буде постачатисявчасно в дошкільнінавчальнізаклади, школи.
 • На недоброякісний товар складається акт і вінповертаєтьсяпостачальнику. Транспортування   товару в закладизагальноїсередньоїосвіти та закладидошкільноїосвітиздійснюється автотранспортом відповідно до Правил перевезеньвантажівавтомобільним транспортом в Україні.
 • Водій в тому числівантажники, експедитори та інші особи, якісупроводжуютьпродукти в дорозі і виконуютьнавантажувально – розвантажувальніроботиповинніматимедичну книжку з результатами проходженняобов'язковихмедичнихоглядів та забезпеченісанітарнимодягом (халат, рукавиці та маску). Постачальниксамостійно проводить розвантажувальніроботи в закладизагальноїсередньоїосвіти та закладидошкільноїосвіти.
 • Залишкитермінузберігання продукту на момент поставки повинні бути не менше 95 % загальноготермінузберігання.

Якість та безпечність

 • Якість товару повинна відповідативстановленимнормативним актами діючогозаконодавства, державним стандартам ДСТУ або ТУ та підтверджуватисявисновкомсанітарно-епідеміологічноїекспертизи (завіреніналежним чином копіїнадаються на кожнуокремупартію товару при доставці).
 • Товар повинен постачатисяЗамовнику у тарі, яка забезпечуєзберігання при транспортуванні та відповідаєустановленим стандартам. Маркування - згіднодіючих ТУ та ДСТУ.
 • Товар повинен передаватисяЗамовнику в упаковціпідприємствавиробника, яка не повинна бути деформованоюабопошкодженою, в разівиявленняпошкоджень товар буде повернутийПостачальнику за йогорахунок.
 • Замовникмає право відмовитисявід Товару, який не відповідає за якістюумовамЗамовника. Учасникзобов'язанийзамінитидефектний товар протягом 1 (одного) дня з моменту отриманняповідомленнявідПокупця. Всівитрати, пов'язанііззаміною товару по якості, несеУчасник.
 • Тара та упаковка маєвідповідатидіючимсанітарним нормам і правилам. Маркування повинно міститиобов’язковуінформацію, щовизначена в «Технічномурегламентіщодо правил маркуванняхарчовихпродуктів». Маркування наноситься на етикетку, ярлик, поверхнюспоживчоїаботранспортноїтари способом, якийзабезпечуєчіткістьчитання

Порядок поставки та розрахунків

 • Постачання продуктів та термін їх придатності повинні відповідати вимогам Наказу МОЗ та МОН від 17.04.2006 р. № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у навчальних закладах».
 • Умови та терміни поставки: предмет закупівліпідлягаєдоставціУчасникомзгідно заявок Замовникапротягом 1 доби з моменту отримання заявки за адресоюЗамовника з дотриманнямтермінівйогореалізації транспортом Учасника. При перевезенні предмету закупівліУчасникзобов’язанийдотримуватися умов транспортуваннявідповідно до Правил перевезеньвантажівавтомобільним транспортом в Україні.
 • Період поставки: з моменту підписання договору до 31.12.2021 року
 • Вимоги до транспортування. Перевезення товару необхідноздійснюватиспеціалізованим транспортом, обладнанимзгідно з вимогами ст. 44 Закону України “Про основніпринципи та вимоги до безпечності та якостіхарчовихпродуктів (іззмінами).
 • Товар поставляється у споживчійтарі (пакуванні), щовідповідаєвимогам чинного законодавства та забезпечуєцілісність, товарнийвигляд, а такожякість та безпекупід час транспортування і зберігання. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезення та вантажно-розвантажувальних роботах, не пошкоджена, з необхіднимиреквізитамивиробника.
 • Водій – експедиторабоекспедиторзобов’язаниймати при собіособистумедичну книжку та спецодяг, сувородотримуватисяособистоїгігієни та правил транспортуванняхарчовихпродуктів.
 • Доставка і розвантаження товару здійснюється спецтранспортом, силами та за рахунокУчасника.
 • Приймання товару по кількостіздійснюєтьсявідповідно до товаросупровіднихдокументів, по якості – відповіднодо документувиробника, щозасвідчуєйогоякість. Прийманнятовару оформлюєтьсявидатковиминакладними, якіпідписуютьсяматеріальновідповідальними особами сторін.
 • Оплата за поставлений товар буде здійсненнавідповідно до умов договору.

 

 

3.

Обґрунтування очікуваної вартості, розміру бюджетного призначення

 Очікувана вартість предмету закупівлі становить 61 500,00 з ПДВ.

 Джерело фінансування - місцевий бюджет